پنجشنبه 3 اسفند 1396 _ 06 جمادى الثانية 1439 _ 22 فوریه 2018
فارسی | English
 آگهی
 
تاریخ : يکشنبه 11 مرداد 1394     |     کد : 16

معرفي انجمن هاي علمي دانشجويان

 به منظور تقويت نشاط علمي در ميان دانشجويان و حمايت از فعاليت‏هاي جمعي و خودجوش پژوهشي و راهنمايي و مشاركت دانشجويان مستعد در جهت بالندگي علمي و فرهنگي دانشگاه، انجمن‏هاي علمي دانشجويي رشته‏هاي مختلف تحصيلي با حمايت ويژه دانشگاه، فعاليت مي‏كنند.
در حال حاضر در دانشگاه در كليه رشته‏هاي آموزشي، انجمن‏هاي علمي فعّال مي‏باشند كه دانشجويان علاقه‏مند مي‏توانند به تناسب رشته تحصيلي در اين انجمن‏ها فعّاليت نمايند.

در حال حاضر، تعداد 32انجمن علمي ( سه انجمن علمي در دانشكده ادبيات وعلوم انساني ، شش انجمن علمي در دانشكده الهيات ومعارف اسلامي، پنج انجمن علمي در دانشكده علوم تربيتي وروانشناسي ، شش انجمن علمي دردانشكده علوم پايه ، پنج انجمن علمي دردانشكده فني ومهندسي و يك انجمن علمي در دانشكده مهندسي كامپيوتر وفناوري اطلاعات ،سه انجمن علمي در دانشكده كشاورزي و سه انجمن علمی در پردیس تبریز)با مشاركت دانشجويان در فضاهاي مستقل دانشجويي و امكانات مختص به خود مشغول به فعاليت هستند.

دانشكده ادبيات وعلوم انساني

1- انجمن علميادبيات فارسي
2-انجمن علمي زبان انگليسي
3- انجمن علمي عربي


دانشكده مهندسي كامپيوتر

4- انجمن علمی نرم‌افزار

5- انجمن علمي فناوري اطلاعات

دانشكده الهيات ومعارف اسلامي

6-انجمن علمي فقه وحقوق
7-انجمن علمي فلسفه
8-انجمن علمي تاريخ تمدن وفرهنگ اسلامي
9-انجمن علمي اديان وعرفان
10-انجمن علمي قرآن وحديث
11-انجمن علمی حقوق
دانشكده علوم تربيتي وروانشناسي

12-انجمن علمي برنامه ريزي ومديريت آموزشي
13-انجمن علمي روانشناسي
14-انجمن علمي مطالعات خانواده
15-انجمن علمي تربيت بدني
16-انجمن علمي علم اطلاعات و دانش شناسي

دانشكده علوم پايه

17-انجمن علمي فيزيك
18-انجمن علمي شيمي
19-انجمن علمي رياضي
20-انجمن علمي زيست شناسي
21- انجمن علمي بین رشته ای نجوم
22-انجمن علمی بین رشته ای نانو
دانشكده فني ومهندسي

23-انجمن علمي عمران
24-انجمن علمي مكانيك
25- انجمن علمی مهندسی شیمی

26- انجمن علمی برق

27- انجمن علمي بین رشته ای رباتيك
28-انجمن علمي بین رشته ای ساخت


دانشكده كشاورزي

29-انجمن علمي گياهان داروئي
30
- انجمن علمي گياه پزشكي
31- انجمن علمی بيوتكنولوژي

پردیس تبریز
32- انجمن علمی ادبیات و زبان فارسی
33-
انجمن علمی ادبیات و زبان انگلیسی
34- انجمن علمی فقه و حقوق


کارشناس مسئول انجمن های علمی دانشجوئی : آقای ولی اله حامی شماره تماس 34327568 -041