چهارشنبه 21 آذر 1397 _ 05 ربيع الثاني 1440 _ 12 دسامبر 2018
فارسی | English
 وظایف اعضای شورای فرهنگی

شورای فرهنگی دانشگاه 3/8/97