چهارشنبه 7 آبان 1399 _ 11 ربيع الأول 1442 _ 28 اکتبر 2020
فارسی | English
  معرفی مسئول دفتر معاون فرهنگی و اجتماعی
خانم زهرا جواد پور


نام و نام خانوادگی : زهرا جوادپور
فارغ التحصیل :رشته زبان و ادبیات فارسی
مقطع: کارشناسی
سمت : مسئول دفتر معاونت فرهنگ و اجتماعی
شماره تلفن مستقیم:04134327590
شماره فاکس: 04134327590
شماره تلفن داخلی:2197
ایمیل:rahbarraha@yahoo.com