پنجشنبه 8 آبان 1399 _ 12 ربيع الأول 1442 _ 29 اکتبر 2020
فارسی | English
  شرح وظایف مسئول دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی
وظایف مسئول دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی
 

 

 1.  تنظیم برنامه ها، اوقات ملاقات و جلسات با رعايت اولويت .
 2. پاسخگويي به مكالمات تلفني و برقراري ارتباطات تلفني مورد نياز معاونت
 3. راهنمایی و پاسخگویی به مراجعان و همكاران
 4. هماهنگي و تمهيد مقدمات مورد نياز جهت برگزاری جلسات شورای فرهنگی، هیات نظارت بر تشکلها، کمیسیون ماده یک، کمیته صیانت از عفاف و حجاب، و...
 5. ابلاغ دستورات صادره معاون فرهنگی  به اشخاص و واحدهاي ذيربط و پيگيري آنها .
 6. دريافت نامه ها، اوراق ، پرونده ها و ساير مكاتبات رسيده به دفترمعاونت .
 7. دسته بندی و مرتب كردن نامه ها ، اوراق ، پرونده ها و ساير مكاتبات رسيده و ارائه آن به مسئولين ذيربط
 8. ارجاع نامه هاي معاونت به واحدها و افراد مرتبط .
 9. پيگيري نامه ها و ساير مكاتبات توزيع شده بين افراد ذيربط تا حصول نتیجه .
 10. بايگاني نامه ها، اوراق ، پرونده ها و ساير مكاتبات موردي .
 11. تهيه پيش نويس برخي از نامه هاي مربوط به حوزه معاونت.
 12. تايپ نامه هاي مورد نيازحوزه  معاونت
 13. دريافت و ارسال اطلاعات مورد نياز معاونت از طريق اتوماسيون اداري و پست الكترونيك .
 14. دريافت و ارسال نمابرهاي (فاكس هاي) مورد نياز معاونت .
 15. تهيه ، تدوين و به هنگام نمودن اطلاعات مربوط به شماره تلفن ، نمابر ، پست الكترونيك و آدرس دستگاه هاي اجرايي ، دفاتر و واحدها و افراد مرتبط با اهداف و وظايف معاونت .
 16. پي گيري و تأمين ملزومات و اقلام مورد نياز معاونت
 17. هماهنگي لازم براي پذیرایی میهمانان و مراجعين به معاونت  
 18. انجام سایر امور محوله از جانب معاون فرهنگی و اجتماعی.