پنجشنبه 8 آبان 1399 _ 12 ربيع الأول 1442 _ 29 اکتبر 2020
فارسی | English
  شرح وظایف مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه


-  تهیه طرح های فوق برنامه در زمینه های فرهنگی ، علمی ، تحقیقاتی ، هنری .
-  تشکیل گروه های دانشجویی در رشته های مختلف هنری بر اساس قوانین مصوب .
-  تهیه و اجرای طرح های فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی دانشگاه با کمک مجموعه های دانشجویی.
- ایجاد ارتباط و همکاری با مراکز و نهادهای فرهنگی ، هنری و اجتماعی کشور .
-  تهیه برنامه های مختلف و تشویق و ترغیب دانشجویان   به شرکت در برنامه ها و مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم
- تشویق وترقیب دانشجویان به شرکت در فعالیتهای هنری ،اردوها ،جشنواره ها،کارگاههای آموزشی ویژه انجمنهای علمی.
- جمع آوری و فراهم آوردن نشریات هنری ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی کشور به منظور استفاده دانشجویان و ایجاد آرشیو های مربوطه .
- برنامه ریزی و برگزاری اردوهای آموزشی ،فرهنگی ، زیارتی و هنری برای دانشجویان .
- زمینه سازی و بستر سازی فعالیتهای فرهنگی دانشجویان  متناسب با اهداف وظایف فرهنگی معاونت دانشجویی و فرهنگی .
-  تلاش برای فرهنگ سازی علمی و ارتقای جایگاه انجمنهای علمی در بین اساتید ، دانشجویان ، مسئولین و نیز در سطح جامعه .
- بر گزاری نشست ها  ، گرد همایی های تخصصی و کارگاههای آموزشی به منظور تبادل نظر ، ارائه یافته های پژوهشی و تبادل تجربیات و افزایش دانش در خصوص راهبری بهتر انجمنهای علمی .
- سازماندهی و ایجاد هماهنگی در بخشهای دانشجویی دانشگاهی و واحد انجمنهای علمی دانشجویی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و نیز پیگیری امور اداری و مالی مرتبط با انجمنها  و همکاری با آنها در برنامه ها و فعالیتهایشان .
- تهیه گزارش های لازم و اطلاع رسانی از وضعیت ، برنامه ها وفعالیتها ی انجمنها از طریق نشریات و نیز سایتهای خبری دانشگاهی و غبر دانشگاهی .
- نظارت بر تشکیل انجمن های علمی دانشکده هاو انتخابات و فعالیتهای آنها بطور مستمر .
- ارزیابی سالیانه از فعالیتها و اقدامات انجمنها و تقدیر و تشویق انجمنهای برتر در عرصه های فعالیتهای ، نظیر تیمهای مسابقات علمی ، نشریات ، برگزاری همایشها و سخنرانی های علمی و .....
- تدوین آیین نامه ها ،دستور العمل ها و انجام امور دبیرخانه کمیته نظارت و حمایت از انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه .
- انجام مقدمات اعزام دانشجویان به حج عمره دانشجویی  براساس سهمیه دانشگاه.
- انجام سایر امور محوله در صورت لزوم .