پنجشنبه 8 آبان 1399 _ 12 ربيع الأول 1442 _ 29 اکتبر 2020
فارسی | English
  معرفی کارشناس امور دینی و قرآنی و فوق برنامه و مسئول دفتر مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه

 
حمید ولی زاده   -   فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی
 
شماره تلفن داخلی : 2248          مستقیم : 34327586
 
موبایل :     09144030470  پست الکترونیکی:   h_valizadeh53@yahoo.com