پنجشنبه 8 آبان 1399 _ 12 ربيع الأول 1442 _ 29 اکتبر 2020
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  معرفي مدير فرهنگي وفوق برنامه

 

 مدير امورفرهنگي وفوق برنامه دانشگاه شهيدمدني آذربايجان
دکتر یوسف یاوری

 

  دکتر یوسف یاوری، دانشیار گروه آموزشی علوم ورزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی است و مدیریت گروه تربیت بدنی دانشگاه، و دبیری علمی "کنفرانس علوم کاربردی ورزش و تندرستی"  را در سوابق اجرایی خود دارد

پست الکترونیکی : yavarif@yahoo.com
تلفن : 04134327586