جمعه 6 ارديبهشت 1398 _ 21 شعبان 1440 _ 26 آوریل 2019
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  معرفي مدير فرهنگي وفوق برنامه

 

 مدير امورفرهنگي وفوق برنامه دانشگاه شهيدمدني آذربايجان
دکتر یوسف یاوری

 

  دکتر یوسف یاوری، دانشیار گروه آموزشی علوم ورزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی است و مدیریت گروه تربیت بدنی دانشگاه، و دبیری علمی "کنفرانس علوم کاربردی ورزش و تندرستی"  را در سوابق اجرایی خود دارد

پست الکترونیکی : yavarif@yahoo.com
تلفن : 04134327586