چهارشنبه 7 آبان 1399 _ 11 ربيع الأول 1442 _ 28 اکتبر 2020
فارسی | English
  - وظایف انجمن علمی دانشجویی:


- وظایف انجمن علمی دانشجویی:
اعضای انجمن علمی دانشجویی براساس آیین نامه داخلی انجمن که توسط شورای مدیریت تدوین می شود در کمیته هایی که به منظور سامان دادن به فعالیت اعضاء تشکیل می شود مشارکت و فعالیت خواهند داشت.
شرح وظایف اعضای انجمن های علمی :
 
    ایجاد زمینه مناسب جهت تشکیل مجمع عمومی فعّال و برگزاری انتخابات انجمن علمی در دوره بعد
    برنامه‏ریزی برای فعالیت‏های ادواری و سالانه انجمن
    جذب دانشجویان علاقمند و خلاق و ایجاد انگیزه و رغبت نسبت به فعالیت‏های علمی- پژوهشی در میان کلیه دانشجویان
    نهادینه کردن فعالیت‌های خودجوش و فعالیت‌های فوق‌برنامه علمی دانشجویان در جهت ایجاد جو بانشاط علمی در سطح دانشکده و دانشگاه
    افزایش سطح مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های علمی گروهی و دسته‌جمعی
    برقراری ارتباط مستمر با انجمن‏های علمی مشابه در سایر دانشگاه‌ها از طریق مدیریت فرهنگی و فوق برنامه
    ایجاد هسته‌ها و گروه‌های تحقیقاتی- پژوهشی با مشارکت دانشجویان ممتاز آموزشی و پژوهشی و برنامه‌ریزی جهت اجرای طرح‏های پژوهشی دانشجویی
    بهره‌گیری از توان علمی دانشجویان در جهت تقویت پیوندهای دانشگاه با بخش‌های مختلف اجتماعی و اجرایی
    شناسایی دانشجویان نخبه و ممتاز و بهره‌گیری از مشارکت آنان در ارتقاء فضای علمی دانشکده
    همکاری با معاونت آموزشی دانشکده در جهت ارتقای علمی دانشجویان
    برگزاری و همکاری در اجرای جشنواره‏ها و کنفرانس‏ها و مسابقات علمی و آزمون‏های آمادگی برای ورود به دوره‏های تحصیلات تکمیلی
    همکاری با مسؤولین دانشگاه در برنامه‌ریزی و ساماندهی بازدیدهای علمی از مراکز علمی، صنعتی و فرهنگی کشور
    تولید و انتشار نشریه علمی، نرم افزارهای رایانه‌ای، فیلم‏های علمی- آموزشی و تشکیل کارگاه‏های تخصصی به صورت مستقل و یا با همکاری سایر رشته‏ها و دانشگاه‏ها
    حفظ و نگهداری وسایل و تجهیزات انجمن و ارایه گزارش عملکرد انجمن هر 3 ماه یکبار به شورای دبیران و دفتر مرکزی انجمن­ های علمی دانشجویی .
 

– وظایف شورای مدیریت انجمن علمی دانشجویی
- جذب دانشجویان علاقمند و خلاق و ایجاد انگیزه و رغبت نسبت به   فعالیت های علمی – پژوهشی در میان کلیه دانشجویان.
- برنامه ریزی برای فعالیت های ادواری و سالانه انجمن.
- برقرار ارتباط مستمر با انجمنهای علمی مشابه در سایر دانشگاهها.
- برنامه ریزی جهت اجرای طرحهای پژوهشی  و پیشنهاد همکاری در اجرای طرحهای پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشکده.
- پیشنهاد آیین نامه داخلی انجمنهای علمی دانشجویی جهت تصویب به شورای دبیران.
- همکاری با معاون آموزشی دانشکده در ارتقای علمی دانشجویان.
- تشکیل کمیته های مختلف نظیر: آموزش و پژوهش ، روابط عمومی .... و نظارت بر عملکرد کمیته ها.
- برگزاری انتخابات شورای مدیریت دوره بعد.
- برگزاری و همکاری در اجرای جشنواره ها و کنفرانس ها و مسابقات علمی و آزمونهای آمادگی برای ورود به دوره های تحصیلات تکمیلی.
- همکاری با مسئولان دانشگاه در برنامه ریزی و ساماندهی بازدیدهای علمی از مراکز علمی، صنعتی و فرهنگی کشور.
- تولید و انتشار نشریه علمی، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های علمی- آموزشی و تشکیل کارگاههای تخصصی به صورت مستقل و یا با همکاری سایر رشته ها و دانشگاهها.
- حفظ و نگهداری وسایل و تجهیزات انجمن و ارایه گزارش عملکرد کاری انجمن هر 6 ماه یکبار به شورای دبیران.
– وظایف شورای دبیران
- نظارت بر انتخابات انجمنهای علمی دانشجویی.
- تصویب طرحها و هماهنگی در اجرای برنامه ها و تلاش برای تأمین تسهیلات مورد درخواست انجمن ها.
- تصویب آئین نامه های داخلی انجمنهای علمی دانشجویی و شورای دبیران.
- بررسی پیشنهادهای انجمنها در خصوص برگزاری جشنواره ها و همایشهای علمی در سطح دانشگاه و ارائه آن برای تصویب به کمیته نظارت و حمایت از انجمنهای علمی دانشجویی ( موضوع ماده 5  آئین نامه ).
- رسیدگی و رفع اختلافات میان انجمن ها.
- انتخاب نمایندگان شورای دبیران جهت شرکت در کمیته حمایت و نظارت بر انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه ( موضوع ماده 5 آئین نامه‌).
- نظارت بر عملکرد انجمنها براساس گزارشهای دریافتی از سوی آنها.
- نظارت بر عملکرد مالی و همچنین اموالی که در اختیار انجمنها قرار گرفته است براساس گزارشهای واصله از انجمن ها.
- ارائه گزارش عملکرد شورای دبیران ( هر یکسال یکبار) به کمیته نظارت و حمایت از انجمنهای علمی دانشجویی. 


لیست مشخصات اعضای شورای اجرایی مجمع عمومی انجمن های علمی – دانشجویی دانشگاه:
لیست دبیران شوراهای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال 1398
ردیف نام و نام خانوادگی دبیر انجمن علمی دانشجویی
1 مهدی ملکی (دبیر کل- دبیر دانشکده روانشناسی) روانشناسی
2 امیر بادبدست علوم تربیتی
3 حسین بختکی تربیت بدنی
4 مرتضی دشتی مطالعات خانواده
5 مروارید سفری وصال علوم شناختی
6 رقیه حسن زاده کاشان علم اطلاعات و دانش شناسی
7 جعفر بهادری خسروشاهی روانشناسی تربیتی
8 رضا اسماعیلی  (نایب دبیر- دبیر دانشکده الهیات) فقه و حقوق
9 یداله رضایی پور حقوق
10 زینب قاسمی ادیان و عرفان
11   علوم قرآن و حدیث
12   فلسفه و حکمت اسلامی
13 مهدی قربانپور(دبیر دانشکده ادبیات و علوم انسانی) زبان و ادبیات انگلیسی
14 سید سینا علوی زبان و ادبیات فارسی
15 علی برازش زبان و ادبیات عربی
16   بین رشته ای زبانشناسی
17 امید آقابالازاده (دبیر دانشکده فنی مهندسی) مهندسی مکانیک
18 صادق ضامنی مهندسی شیمی
19 مهسا تخت کیانی مهندسی مواد
20 محمدرضا امینی مهندسی برق
21 محمدرضا نوری مهندسی عمران
22   بین رشته ای مکاترونیک
23 یونس بهادری (دبیر دانشکده علوم پایه) شیمی
24 سید حسین حسینی زاده ریاضی
25 رضا ستارپور زیست شناسی
26 مهدی اصل هاشمی فیزیک مهندسی
27 شاهین مصطفی زاده بین رشته ای نجوم
28 زهرا صیادی (دبیر دانشکده فناوری اطلاعات) نرم افزار
29 نیما صادق زاده بین رشته ای هوش مصنوعی
30 علی مهدوی فناوری اطلاعات
31 محمد آقازاده (دبیر دانشکده کشاورزی) بیوتکنولوژی
32 زینب کلاهگر علوم باغبانی
33 حسن تقوی گیاه پزشکی
34 سارا حسینی بهنام گیاهان دارویی