چهارشنبه 7 آبان 1399 _ 11 ربيع الأول 1442 _ 28 اکتبر 2020
فارسی | English
  لیست کانون های فرهنگی ، هنری ، دینی و اجتماعی
 
ردیف نام  کانون نام و نام خانوادگی دبیر کانون مکان فعالیت
1 فیلم و عکس امیر مهرورز
 
طبقه اول دانشکده ادبیات جنب دفتر نهاد رهبری خواهران
2 قرآن وعترت علی پنبه دوست طبقه همکف دانشکده ادبیات جنب دفتر شورای صنفی
3 رضوی لیلا جلالی طبقه همکف دانشکده ادبیات جنب دفتر شورای صنفی
4 ایثار معصومه کریمی  (نیمه فعال) دانشکده علوم پایه و ساختمان اداری
5 شعر و ادب هادی ستاری طبقه همکف دانشکده ادبیات روبروی بانک ملی
6 تئاتر سینا کریمی طبقه همکف دانشکده ادبیات، جنب مرکز بهداشت
7 مهر(زنان و مطالعات خانواده) سمیه صدیقی طبقه اول دانشکده ادبیات جنب دفتر نهاد رهبری خواهران
8 مهدویت زینب محمدزاده طبقه اول دانشکده ادبیات جنب دفتر نهاد رهبری خواهران
9 فرهنگ و اندیشه میرمحمود حجازی طبقه همکف دانشکده ادبیات روبروی بانک ملی
10 موسیقی ادیب خاموشی طبقه همکف ساختمان شهید آوینی
11 هنرهای تجسمی زهرامولانی طبقه همکف ساختمان شهید آوینی
12 هلال احمر شیوا مرادشاللو طبقه همکف دانشکده فنی سابق جنب دفتر انجمن اسلامی
13 ایرانشناسی و گردشگری سولماز سعیدیار طبقه همکف دانشکده فنی سابق جنب دفتر انجمن اسلامی
14 همیاران سلامت و روان پرویز قسمتی دانشکده ادبیات، مرکز مشاوره دانشگاه
15 عفاف و حجاب زهرا خانی طبقه هم کف دانشکده فنی(زیر پله)
16 قران و عترت پردیس فخری کریم­ پور غیرفعال به دلیل انتقال دانشجویان به شعبه اصلی(پردیس دانشگاه)
17 پیشگیری از آسیب های اجتماعی زهرا عباسی طبقه همکف دانشکده فنی سابق جنب دفتر انجمن اسلامی
18 کانون خیریه دکتر رقیه صادقی ساختمان شهید آوینی(تغییر نام از کانون خیریه به مرکز نیکوکاری)
19 پویش و قلم سعید وهابی طبقه همکف ساختمان شهید آوینی
20 همیاران بهداشت سنان گندمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، مرکز بهداشت دانشگاه