جمعه 6 ارديبهشت 1398 _ 21 شعبان 1440 _ 26 آوریل 2019
فارسی | English
 سامانه فوق برنامه

 
 منوی اصلی
 
 آیین نامه ها وفرم ها
 
  آئین نامه ها وبخشنامه ها

كتاب آيين نامه هاي تشكل هاي دانشجويي (مجموعه مقررات ، آيين نامه ها وضوابط ناظر برتشكل هاي دانشجوئي) دانلود
مجموعه قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - بخش فرهنگی

آئين نامه حفظ حدود،آداب ورفتاردانشگاهيان

مصادیق پوشش (مجاز وغیرمجاز)ویژه دانشجویان

قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب
مجموعه آیین نامه های ستاد اقامه نماز وزارت علوم،تحقیقات وفناوری
آئين نامه حمايت از پايان‌نامه‌هاي فرهنگي و اجتماعي دانشجويي آئين نامه انجمن هاي علمي دانشجويي
سیاست‌های ارتقای فعالیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌ها
آئين نامه شوراي هم انديشي استادان
آيين نامه شوراي تعامل وتبادل نظر دانشجو ودانشگاه
دستورالعمل اجرائي تاسيس واداره بازارچه هاي دانشجوئي در خوابگاهها
مجموعه آيين نامه ها ودستورالعمل هاي اجرائي تشكلهاي اسلامي
آئين نامه كانون هاي فرهنگي دانشجويان دانشگاه ها وموسسات آموزش عالي
آئين نامه انجمن هاي علمي دانشجويان دانشگاه ها وموسسات آموزشي

آئين نامه كرسي هاي آزادانديشي (قبلی

(آئين نامه كرسي هاي آزادانديشي (چدید

آیین نامه کرسی های آزاد اندیشی مصوب 10/8/93شورای اسلامی شدن دانشگاهها

آیین نامه مسابقات قرآن کریم دانشجویان
دستورالعمل اردوهاي دانشجوئي دانشگاهها وموسسات آموزش عالي
دستورالعمل اجرائي ضوابط ناظر برنشريات دانشگاهي
شيوه نامه انتخابات نمايندگان مديران مسول نشريات
آيين نامه شوراي صنفي دانشگاهها
آيين نامه خانه وخوابگاه

        جدید
منشور حقوق دانشجوئی - ویراست یکم-    دانلود