سه شنبه 6 اسفند 1398 _ 01 رجب 1441 _ 25 فوریه 2020
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  شرح وظایف نشریات دانشگاهی
                             واحد نشریات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 
نشريات دانشگاهي يكي از اركان اساسی فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي دانشجويان و عامل مهمي در  بسط فرهنگ گفتگو و ایجاد فضای نقد، آگاهي بخشي، اطلاع رساني، فرهنگ سازي و طرح و بحث موضوعات مختلف در دانشگاه ها هستند. از اين رو، حمايت و تقويت اين حوزه از فعاليت هاي دانشجويي سبب ایجاد بستر مناسبی برای رشد فضاي پويا و با نشاط فكري، فرهنگي و اجتماعي و افزايش توانمندي و مشاركت دانشگاهيان در عرصه هاي مختلف زندگي اجتماعي  فراهم می کند.
واحد نشریات معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان نیز با هدف گسترش فرهنگ گفتگو و فضای تبادل اطلاعات به صورت مداوم و مستمر با تشکیل کمیته ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاه، اقدام به بررسی درخواست های مختلف دانشجویی و دانشگاهی از قبیل: