پنجشنبه 8 آبان 1399 _ 12 ربيع الأول 1442 _ 29 اکتبر 2020
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  معرفی نشریات دانشگاهی
Text Box:  

                             واحد نشریات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 
نشريات دانشگاهي يكي از اركان اساسی فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي دانشجويان و عامل مهمي در  بسط فرهنگ گفتگو و ایجاد فضای نقد، آگاهي بخشي، اطلاع رساني، فرهنگ سازي و طرح و بحث موضوعات مختلف در دانشگاه ها هستند. از اين رو، حمايت و تقويت اين حوزه از فعاليت هاي دانشجويي سبب ایجاد بستر مناسبی برای رشد فضاي پويا و با نشاط فكري، فرهنگي و اجتماعي و افزايش توانمندي و مشاركت دانشگاهيان در عرصه هاي مختلف زندگي اجتماعي  فراهم می کند.
واحد نشریات معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان نیز با هدف گسترش فرهنگ گفتگو و فضای تبادل اطلاعات به صورت مداوم و مستمر با تشکیل کمیته ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاه، اقدام به بررسی درخواست های مختلف دانشجویی و دانشگاهی از قبیل:
- بررسی درخواست مجوز انتشار نشریات در زمینه های مختلف علمی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، ادبی و ... .
- بررسی و اعطای مجوز برای تغییرات در بخش های مختلف نشریات مانند تغییر سردبیر، مدیر مسئول، صاحب امتیاز و ... .
- رسیدگی به شکایات و انتقادهای احتمالی از مطالب مندرج در نشریات مختلف و اعمال قانون در این زمینه
- برگزاری دوره های آموزشی نشریه نگاری بر اساس عناوین مصوب خانه نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- برگزاری جشنواره های نشریات دانشجویی دانشگاهی، استانی و منطقه ای
- ارائه مشاوره حضوری و غیر حضوری برای فعالان نشریات دانشگاه در زمینه های مختلف نشریه نگاری
- تسهیل روند چاپ و انتشار نشریات در سطح دانشگاه
در حال حاضر (زمستان 1397) بخش های ذیل دارای نشریه (فعال- نیمه فعال) در زمینه های مختلف علمی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، ادبی و ... هستند:
- انجمن های علمی دانشجویی با 36 عنوان
- کانون های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی با 20 عنوان
- تشکل های سیاسی با 7 عنوان
- بخش های اداری دانشگاه با 2 عنوان
- اعضای هیات علمی با 3 عنوان
- نشریات با صاحب امتیازی دانشجویی 12 عنوان
کانال ارتباطی واحد نشریات در فضای مجازی: @smamag