پنجشنبه 8 آبان 1399 _ 12 ربيع الأول 1442 _ 29 اکتبر 2020
فارسی | English
نقشه سایت
 • منوی بالای سایت
  • پورتال دانشگاه
  • صفحه اصلی
  • ارتباط با معاونت
  • عضويت درسايت
  • چارت سازمانی معاونت فرهنگی
  • سامانه خدمات الکترونیک مدیریت فرهنگي
 • اصلی
  • معاونت فرهنگی و اجتماعی
   • معاون فرهنگی و اجتماعی
    • معرفی معاون فرهنگی و اجتماعی
    • شرح وظایف معاون فرهنگی و اجتماعی
   • دفتر معاون فرهنگی و اجتماعی
    • معرفی مسئول دفتر معاون فرهنگی و اجتماعی
    • شرح وظایف مسئول دفتر معاون فرهنگی و اجتماعی
   • امور مالی معاونت فرهنگی و اجتماعی
    • معرفی مسئول امور مالی معاونت فرهنگی و اجتماعی
    • شرح وظایف مسئول امور مالی معاونت فرهنگی و اجتماعی
   • کارپردازی معاونت فرهنگی و اجتماعی
    • معرفی کارپرداز معاونت فرهنگی و اجتماعی
    • شرح وظایف کارپرداز معاونت فرهنگی و اجتماعی
  • مدیریت فرهنگی و فوق برنامه
   • مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه
    • معرفی مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه
    • شرح وظایف مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه
   • کارشناس امور دینی و قرآنی و دفتر مدیریت فرهنگی و فوق برنامه
    • معرفی کارشناس امور دینی و قرآنی و مسئول دفتر مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه
    • شرح وظایف کارشناس امور دینی و قرآنی و مسئول دفتر مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه
   • انجمن های علمی دانشجویی
    • معرفی کارشناس انجمن های علمی دانشجویی
    • شرح وظایف انجمن های علمی - دانشجویی
   • کانون های فرهنگی ، هنری ، دینی و اجتماعی
    • معرفی کارشناس کانون های فرهنگی ، هنری ، دینی و اجتماعی
    • لیست کانون های فرهنگی ، هنری ، دینی و اجتماعی
   • نشریات دانشگاهی
    • معرفی کارشناس نشریات دانشگاهی
    • شرح وظایف نشریات دانشگاهی
    • معرفی نشریات دانشگاهی
   • تشکل های اسلامی
    • معرفی کارشناس تشکل های اسلامی
    • لیست تشکل های اسلامی
 • آئین نامه ها و فرم ها
  • آئین نامه ها
  • فرم ها
 • دانشگاه
 • دبيرخانه
  • کمیته حمایت ونظارت برفعالیت های انجمن های علمی
  • دبيرخانه كميته ناظر برنشريات دانشگاهي
 • نهادهاي فرهنگي دانشگاه
  • نهادنمايندگي مقام معظم رهبري دردانشگاه
  • بسيج اساتيد دانشگاه
  • بسيج كارمندي دانشگاه
 • همايش قرآني سفينه النجاه عصر
  • معرفي همايش
  • امتيازات همايش
  • محورهاي همايش
  • هدف همايش
  • ضوابط تدوین و ارسال چکیده و اصل مقاله
  • كميته علمي همايش
  • مجموعه مقالات همايش
  • اطلاعيه ها
   • شماره 1
   • شماره 2
   • شماره 3
   • شماره 4
  • تماس با دبيرخانه همايش
 • مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه
  • معرفي
 • كانون هاي فرهنگي وهنري
  • معرفي
  • کانون ها
  • دبیران کانون ها
  • شورای هماهنگی
   • ترکیب اعضا
   • وظایف ومسئولیت ها
  • گروه ناظر بر فعالیت ها
   • ترکیب اعضا
   • وظایف ومسئولیت ها
  • آیین نامه
  • فرم ها
  • مدیریت امورفرهنگی
 • كرسي هاي آزاد انديشي
  • درباره كرسي ها
  • تركيب هيأت دانشگاه
  • كرسي هاي برگزارشده
  • آيين نامه و فرم ها
  • سايت كرسي هاي آزاد انديشي وزارت علوم،تحقيقات وفناوري
 • جشنواره نشریات دانشگاه های منطقه
  • خانه نشریات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
   • معرفی
   • نشریات فعال
    • علمی تخصصی
    • فرهنگی ،اجتماعی،سیاسی و...
   • کارشناس
  • معرفی جشنواره
  • اهداف ، ضرورت ومزایا برگزاري
  • آيين‌نامه جشنواره
  • بخش‌هاي جشنواره
  • مراحل و زمانبدي
   • مرحله اول (فراخوان)
   • مرحله دوم (بررسي درخواست‌ها)
   • مرحله سوم (برگزاري)
  • طلاعیه ها و فراخوان
   • فراخوان
   • اطلاعیه ها
    • اطلاعیه شماره 1
    • اطلاعیه شماره 2
  • تماس با دبیرخانه
  • ثبت نام در جشنواره
  • داوران جشنواره
  • دستورالعمل اجرائي ضوابط ناظر برنشريات دانشگاهي
  • قانون مطیوعات
 • جشنواره کتابخوانی رضوی
  • معرفی
 • نشریات
  • آئین نامه
 • آرشیو 1