جمعه 6 ارديبهشت 1398 _ 21 شعبان 1440 _ 26 آوریل 2019
فارسی | English
 معاونت فرهنگی
 
 منوی اصلی
 
  معرفی معاون فرهنگی و اجتماعی
                                                                                      
دکتر بهلول قربانیان  معاون فرهنگی و اجتماعی
تحصيلات:دکتری
مرتبه :دانشیاری
رشته تحصیلی:علوم ورزشی  گرایش فيزيولوژی ورزشی
دانشکده: علوم تربيتی و روانشناسی
گروه علوم ورزشی
 
آدرس ایمیل: b.ghorbanian@azaruniv.ac.ir
شماره تماس:04134327590
داخلی :2197
سابقه اجرایی
ردیف سمت از سال تا سال
1 مدیر گروه تربیت بدنی 05/04/1380 20/12/1383
2 مدیر کل امور دانشجویی 11/08/1381 01/01/1384
3 معاون دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 11/07/1384 08/11/1388
4 مدیر گروه تربیت بدنی 30/05/1392 30/01/1393
5 رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 01/02/1393 30/05/1396
6 معاون فرهنگی و اجتماعی 01/06/1396 ادامه دارد
 
 
-